TCBS sẽ mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu của MSN

Gốc
Dự kiến MSN sẽ thực hiện các đợt phát hành này trong quý III và IV/2017.

TCBS sẽ mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu của MSN - Ảnh 1

HĐTV của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã có quyết định về việc mua sơ cấp trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) với tổng mệnh giá 1,000 tỷ đồng và giao Tổng giám đốc và/hoặc Phó Tổng giám đốc thực hiện phương án mua trái phiếu được phê duyệt.

Trước đó, MSN đã thông qua việc phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu theo nhiều đợt vào quý III hoặc quý IV/2017, nhằm huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các dự án đầu tư, cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

Trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp. Lãi suất trái phiếu cố định, tối đa 10%/năm. Giá phát hành trái phiếu bằng mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu.

Phan Tùng

Tin nóng

Tin mới