TCM: Công ty mẹ quý 3 lãi gần 36 tỷ đồng

Gốc
CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công (HOSE: TCM) công bố BCTC quý 3/2013 với lãi ròng 35.97 tỷ đồng, trong khì cùng kỳ lỗ 3.4 tỷ đồng. Kết quả này giúp lũy kế 9 tháng đầu năm công ty đạt lãi ròng 92.53 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20131025 - TCM - BCTC Cty me Q3-2013.pdf

HOSE

Tin nóng

Tin mới