Từ 30.3, CTCK Thành Công (TCSC) sẽ mở dịch vụ ứng trước 100% tiền bán CK cho khách hàng với lãi suất 0,035%/ngày. Ngay sau khi giao dịch bán thành công, NĐT có thể ứng một khoản tiền nếu cần, thay vì chờ đến ngày T+3.

TCSC cũng sẽ mở dịch vụ tin nhắn SMS chỉ số index, kết quả khớp lệnh...