TDA: 30/10 GDKHQ nhận cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 8%

Gốc
Ngày 13/11/2015, CTCP Đầu tư Xây lắp & Vật liệu Xây dựng Đông Anh (TDA) sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%. Ngày GDKHQ nhận cổ tức là 30/10.

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới