TDC: Lãi ròng 9 tháng tăng 72% so cùng kỳ

Gốc
(Vietstock) – Mặc dù lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng của CTCP KD & PT Bình Dương (HOSE: TDC) tăng gần 72% so cùng kỳ nhưng doanh nghiệp này chỉ mới thực hiện được 48% kế hoạch cả năm.

Doanh thu thuần 9 tháng của công ty đạt 1,040.4 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh 97%, lên gần 169 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ đem lại cho công ty xấp xỉ 16 tỷ đồng, thấp hơn 9% so cùng kỳ. Trong khi đó, các loại chi phí kỳ này đồng loạt tăng cao, riêng chi phí tài chính gấp 2.3 lần cùng kỳ khi chiếm gần 17 tỷ đồng.

Nhờ ghi nhận thêm hơn 19.5 tỷ đồng lợi nhuận khác, nâng lợi nhuận sau thuế của TDC lên 100.6 tỷ đồng, tăng vọt 72% so cùng kỳ năm 2010. Dù vậy, công ty chỉ mới hoàn thành chưa đến 50% kế hoạch lãi ròng cả năm (208.67 tỷ đồng).

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tin nóng

Tin mới