Trong khi các đại gia khác lùm xùm toàn những chuyện đâu đâu, thì đội bóng Đồng Tháp Mười âm thầm bước từng bước vững chắc…