TDH: Lợi nhuận ròng sau soát xét 6 tháng giảm 17 tỷ đồng

Gốc
Từ mức 104 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2017, TDH đã phải điều chỉnh con số này còn 87 tỷ đồng sau soát xét, giảm 17 tỷ đồng, tương ứng giảm 16%.

TDH: Lợi nhuận ròng sau soát xét 6 tháng giảm 17 tỷ đồng - Ảnh 1

Vì đâu, lãi ròng công ty mẹ CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH) theo báo cáo tài chính riêng lẻ được điều chỉnh tăng hơn 7 tỷ đồng sau soát xét. Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất, lãi ròng của TDH lại giảm mạnh 17,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 16% từ mức 104 tỷ đồng xuống còn 87 tỷ đồng sau soát xét?

Theo giải trình của TDH, chênh lệch tăng 7 tỷ đồng so với báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ trước soát xét do:

Giảm giá vốn hàng bán 411 triệu đồng và ghi tăng chi phí lãi vay 411 triệu đồng do dự án đã hoàn thành và có doanh thu trong kỳ.

Giảm chi phí tài chính trong kỳ 9,2 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào CTCP Chứng khoán Sen Vàng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 1,8 tỷ đồng.

Còn mức chênh lệch âm 17 tỷ đồng trong báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét do:

Giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 76 triệu đồng của công ty con Tam Bình Thủ Đức sau soát xét.

Giảm giá vốn hàng bán trong kỳ 119 triệu đồng, do giảm giá vốn hàng bán công ty mẹ là 411 triệu đồng và tăng giá vốn hàng bán công ty con Tam Bình Thủ Đức là 291 triệu đồng sau soát xét.

Giảm doanh thu tài chính trong kỳ 24 tỷ đồng, do không được ghi nhận đánh giá lại tài sản thuần của công ty Bách Phú Thịnh trên góc độ hợp nhất công ty con.

Tăng chi phí tài chính 440 triệu đồng. Tăng phần lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh liên kết gồm: CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức 2,5 tỷ đồng. Giảm chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 6,8 tỷ đồng…

Những nguyên nhân trên đã khiến chênh lệch lãi ròng của TDH theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đều có chênh lệch sau soát xét.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá của TDH trong vòng 03 tháng qua đã có những phiên trồi sụt khi mức giá lên cao nhất là 17.000 đồng/cổ phần (4/7) và giảm xuống mức thấp trong giai đoạn này là 14.250 đồng/cổ phần (24/7). Trong phiên giao dịch 7/9, thị giá của TDH đang xoay quanh mức 15.500 đồng/cổ phần, không thay đổi so với mức giá ngày 6/6 là 15.700 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm tới nay, thị giá của TDH đã tăng trưởng ngoạn mục khi từ mức 10.000 đồng/cổ phần (03/01/2017) lên mức 15.500 đồng/cổ phần hiện nay, mức tăng 55% trong 8 tháng qua.

HOÀNG ANH

Tin nóng

Tin mới