TDH: Quý 3 lỗ hợp nhất gần 12 tỷ đồng, gấp đôi công ty mẹ

Gốc
(Vietstock) - Nếu như công ty mẹ CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) lỗ gần 6 tỷ đồng trong quý 3 thì con số này tại báo cáo hợp nhất đã tăng lên gấp đôi.

* TDH: Quý 3 lỗ gần 6 tỷ đồng, 9 tháng sụt mạnh

Theo BCTC hợp nhất quý 3, doanh thu thuần của TDH đạt 75.9 tỷ đồng, giảm 50% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm đến 79% so cùng kỳ và đạt 14.3 tỷ đồng.

Kỳ này, TDH “chịu” khoản chi phí tài chính 14.3 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng và quản lý cùng giảm.

Theo đó, công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 11.55 tỷ đồng và lỗ ròng 11.85 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi sau thuế 83.5 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 371 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ bằng 11% cùng kỳ khi đạt 19.3 tỷ đồng.

Như vậy, TDH 9 tháng mới hoàn thành gần 11% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm (179.68 tỷ đồng).

Tin nóng

Tin mới