Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua

Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua

Báo Bắc Giang
20 giờ
Khối Thi đua Nội chính TP Cần Thơ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Khối Thi đua Nội chính TP Cần Thơ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
20 giờ
Phát huy thành tích đạt được trong năm cũ, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Phát huy thành tích đạt được trong năm cũ, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
20 giờ
Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải đem lại giá trị lớn lao cho xã hội

Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải đem lại giá trị lớn lao cho xã hội

Báo Sài Gòn Giải Phóng
08/2/2023
Công tác thi đua, khen thưởng: Đảm bảo chính xác, kịp thời, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực

Công tác thi đua, khen thưởng: Đảm bảo chính xác, kịp thời, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực

Báo Pháp Luật Việt Nam
08/2/2023
Các cơ quan Khối Nội chính TP Cần Thơ ký giao ước thi đua năm 2023

Các cơ quan Khối Nội chính TP Cần Thơ ký giao ước thi đua năm 2023

Báo Cần Thơ
07/2/2023
Thủ tướng: Tiếp tục thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại

Thủ tướng: Tiếp tục thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại

Báo Giao Thông
07/2/2023
Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua

Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua

Thời báo Tài chính
07/2/2023
Quy định mới về bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua

Quy định mới về bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua

Báo Khánh Hòa
05/2/2023
Các Hội có tính chất đặc thù ký giao ước thi đua năm 2023

Các Hội có tính chất đặc thù ký giao ước thi đua năm 2023

Báo Quảng Ninh
03/2/2023
Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thất

Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thất

Báo Lao Động Thủ Đô
03/2/2023
Khối thi đua 14 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khối thi đua 14 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Báo Đồng Nai
29/1/2023

Mỹ Đức: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Mỹ Đức: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Mỹ Đức: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Mỹ Đức: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Mỹ Đức: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Đại Biểu Nhân Dân
14/1/2023
Khối thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua năm 2023

Khối thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua năm 2023

Báo Đồng Nai
12/1/2023
Huyện Đông Sơn phát động thi đua năm 2023

Huyện Đông Sơn phát động thi đua năm 2023

Báo Thanh Hóa
12/1/2023
Cụm thi đua số 20: Giữ vững vai trò mũi nhọn kinh tế của TP

Cụm thi đua số 20: Giữ vững vai trò mũi nhọn kinh tế của TP

Báo Kinh Tế Đô Thị
12/1/2023
Hà Nội: Cụm thi đua số 10 tổng kết thi đua - khen thưởng năm 2022

Hà Nội: Cụm thi đua số 10 tổng kết thi đua - khen thưởng năm 2022

Báo Kinh Tế Đô Thị
11/1/2023
Cụm thi đua số 2 khối các học viện, trường CAND sơ kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Cụm thi đua số 2 khối các học viện, trường CAND sơ kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Báo Công An Nhân Dân
10/1/2023