Thời gian dự kiến thực hiện vào 27/7/2016.

CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN - HNX) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, TDN dự kiến phát hành 13,44 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 84%.

Thời gian dự kiến thực hiện vào 27/7/2016.

Vốn điều lệ của công ty sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng được nâng lên 294,4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 22/6/2016, TDN đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2015, với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

TDN: Phat hanh co phieu thuong ty le 84% - Anh 1