Bị cáo Tề Trí Dũng tiếp tục nhận án, bồi thường hơn 40 tỉ đồng

Bị cáo Tề Trí Dũng tiếp tục nhận án, bồi thường hơn 40 tỉ đồng

Ông Tề Trí Dũng bàng hoàng khi gây thất thoát hơn 127 tỉ đồng

Ông Tề Trí Dũng bàng hoàng khi gây thất thoát hơn 127 tỉ đồng

Tề Trí Dũng liên quan đến những vụ án nào?

Tề Trí Dũng liên quan đến những vụ án nào?

Tề Trí Dũng bị phạt 30 năm tù giam

Tề Trí Dũng bị phạt 30 năm tù giam

Bị cáo Tề Trí Dũng khai tham ô để chi cho hoạt động xã hội, từ thiện

Bị cáo Tề Trí Dũng khai tham ô để chi cho hoạt động xã hội, từ thiện

Tề Trí Dũng lãnh thêm án về tội tham ô

Tề Trí Dũng lãnh thêm án về tội tham ô

Bị cáo Tề Trí Dũng lĩnh thêm án 15 năm tù về tội tham ô tài sản

Bị cáo Tề Trí Dũng lĩnh thêm án 15 năm tù về tội tham ô tài sản

Ông Tề Trí Dũng lĩnh thêm án 15 năm tù về tội 'Tham ô tài sản'

Ông Tề Trí Dũng lĩnh thêm án 15 năm tù về tội 'Tham ô tài sản'

Cựu Tổng giám đốc Cty Tân Thuận Tề Trí Dũng khai việc chi tiêu khoản tiền đã tham ô

Cựu Tổng giám đốc Cty Tân Thuận Tề Trí Dũng khai việc chi tiêu khoản tiền đã tham ô

Tham ô 1,6 tỉ đồng, Tề Trí Dũng án chồng án phải chấp hành 30 năm tù

Tham ô 1,6 tỉ đồng, Tề Trí Dũng án chồng án phải chấp hành 30 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng tiếp tục hầu tòa vì tham ô tài sản

Cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng tiếp tục hầu tòa vì tham ô tài sản

Cựu Tổng Giám đốc Tề Trí Dũng khai tham ô để đi làm…từ thiện

Cựu Tổng Giám đốc Tề Trí Dũng khai tham ô để đi làm…từ thiện

Cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng nhận mức án cao hơn VKS đề nghị

Cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng nhận mức án cao hơn VKS đề nghị

Tham ô 70.000 USD, nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng lĩnh mức án 15 năm tù

Tham ô 70.000 USD, nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng lĩnh mức án 15 năm tù

Bị cáo Tề Trí Dũng không cho phóng viên quay phim, chụp ảnh

Bị cáo Tề Trí Dũng không cho phóng viên quay phim, chụp ảnh

Ông Tề Trí Dũng hầu tòa về tội tham ô tài sản

Bị cáo Tề Trí Dũng tiếp tục hầu tòa

Bị cáo Tề Trí Dũng tiếp tục hầu tòa

Ông Tề Trí Dũng hầu tòa vụ tham ô 70.000 USD

Ông Tề Trí Dũng hầu tòa vụ tham ô 70.000 USD