Trong phim mới chuẩn bị phát hành, Phương Thanh đau khổ khi lấy phải chồng vũ phu Trương Thanh Long.