Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo vừa nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác công trình giao thông 584 (Tecbis 584).

Theo đó, Tecbis 584 đăng ký niêm yết 36 triệu cổ phiếu phổ thông trên HOSE. Vốn điều lệ của công ty là 360 tỷ đồng, trụ sở chính tại 785/1 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực: đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT) các công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp; sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, sửa chữa thiết bị thi công và gia công gầm cầu thép, sản xuất cơ khí khác… Đại hội cổ đông thường niêm năm 2010 của Tecbis 584 đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2010 dự kiến đạt hơn 1.151,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước trên 154,4 tỷ đồng và mức cổ tức dự kiến với tỷ lệ 25%. Được biết năm 2009, tổng doanh thu của công ty đạt trên 328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 75,3 tỷ đồng.