Kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2016 cho thấy đà tăng trưởng mạnh của Techcombank ở nhiều phân khúc.

Techcombank bao lai gan 2.900 ty dong sau 9 thang - Anh 1

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2016. Theo đó, đến 30/9 ngân hàng đạt tổng tài sản 222.769 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2015.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 2.864 tỷ đồng, tăng 84,6% so với cùng kỳ và sau thuế 2.290 tỷ, tăng 89,5%.

Xét riêng về hoạt động tín dụng, Ngân hàng cho biết dư nợ cho vay cá nhân hiện chiếm 43,5% tổng danh mục cho vay của ngân hàng. Nhờ đẩy mạnh cho vay mua nhà, mua ô tô nên cho vay khách hàng cá nhân tăng đến 54% trong quý vừa qua. Dư nợ cho vay nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn cũng tăng tới 41% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,81% trên tổng dư nợ.

Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Techcombank quý 3 đạt 1.719 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ và 9 tháng tăng 34% đạt 5.810 tỷ đồng. Ngoài ra, thu nhập từ phí và các hoạt động khác cũng đạt mức tăng trưởng 50%. Nhằm tiếp tục hỗ trợ tầng lớp trung lưu, mảng dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân đã gia tăng dư nợ cho vay mua nhà và mua ôtô, qua đó thúc đẩy tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân.

Nhờ chi phí hoạt động tiết giảm và dự phòng rủi ro cũng thấp hơn trong quý 3 khi chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt nên lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng tăng tới 145,8% so với cùng kỳ, đạt 1.276 tỷ đồng và sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với mức 404 tỷ cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm xuống còn 1,81% nhờ chất lượng tài sản được nâng cao. Ngoài ra, Techcombank tiếp tục chú trọng kiểm soát chi phí đến hết năm. Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Techcombank đạt 2.864 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 222.770 tỷ, tăng 27%.

Với kết quả kinh doanh như vậy, Techcombank là ngân hàng có kết quả kinh doanh khả quan.

Mai Trinh