Techcombank đề xuất mua 25% cổ phần khi HSBC thoái vốn

Gốc
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) dự kiến mua gần 222 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 25% tổng số cổ phần từ khoản thoái vốn của HSBC.

Techcombank đề xuất mua 25% cổ phần khi HSBC thoái vốn - Ảnh 1

Techcombank vừa gửi thông báo đến các cổ đông xin ý kiến về việc mua lại cổ phần bằng hình thức chào mua công khai từ cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ. Dự kiến, ngân hàng sẽ mua lại gần 222 triệu cổ phiếu, tương đương 25% tổng số cổ phần đang lưu hành.
Để thực hiện giao dịch này, Techcombank đồng thời trình cổ đông phê duyệt thỏa thuận thoái vốn sở hữu của HSBC theo phương án mua lại cổ phần.
Lý do của việc mua lại, theo Techcombank là do một số cổ đông mong muốn thu lại lợi nhuận sau 6 năm ngân hàng thực hiện chính sách không chia cổ tức để dồn vốn đầu tư cho phát triển.
Theo đó, Techcombank đề xuất mua lại 25% tổng số cổ phần đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ theo hình thức chào mua công khai. Đối với cổ đông HSBC - hiện sở hữu gần 20% vốn.
Theo Techcombank, kể từ năm 2012, HSBC đã không tham gia vào các hoạt động quản trị và điều hành của Techcombank, nên không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Các đề xuất này đang chờ được đại hội cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi được thực hiện. Thời điểm mua lại sẽ thực hiện trong năm 2017.
Chiến lược của Techcombank trong nhiều năm liền không trả cổ tức mà tích lũy để đầu tư phát triển. Tại thời điểm ngày 31/3/2017 tổng tài sản của ngân hàng này đạt 232.522 tỷ đồng, vồn chủ sở hữu 20.650 tỷ đồng trong đó vốn cổ phần 8.878 tỷ, các quỹ 5.219 tỷ và lợi nhuận chưa phân phối 6.548 tỷ.
Nếu mua với giá thấp nhất 23.445 đồng/cp, dự kiến Techcombank sẽ phải bỏ ra hơn 5.200 tỷ để mua hết lượng cổ phiếu quỹ này.

Tin nóng

Tin mới