Ngân hàng Techcombank vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ tiêu biểu năm 2008 ” (lĩnh vực Dịch vụ Tài chính) và được công nhận là Ngân hàng “Tài trợ Thương mại Tốt nhất năm 2008”do Bộ Công thương trao tặng trong khuôn khổ giải thưởng “Thương mại Dịch vụ Việt Nam – Top Trade Services Adwards 2008”.