Hanoinet - Theo thông báo sáng nay (19/1), tính đến thời điểm 31/12/2008, tổng vốn điều lệ của Techcombank, sau 3 lần tăng trong năm, đã đạt 3.642 tỷ đồng; tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt hơn 5.500 tỷ đồng.