Techcombank sẽ chào bán 500 triệu cổ phần, giá đợt đầu 30.000 đồng/cp

Gốc
Techcombank sẽ phát hành cổ phiếu làm hai đợt, trong đó đợt một chào bán 70 triệu cổ phần với giá 30.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong tháng 9 - 10/2017 hoặc sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Techcombank sẽ chào bán 500 triệu cổ phần, giá đợt đầu 30.000 đồng/cp - Ảnh 1

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank vừa thông qua phương án phát hành 500 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ. Phương án này được triển khai thành hai đợt.

Cụ thể, đợt một, Techcombank chào bán 70 triệu cổ phần với giá 30.000 đồng/cp. Thời gian chào bán trong tháng 9 - 10/2017 hoặc sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán.

Đợt hai, Techcombank chào bán 430 triệu cổ phần, phương án cụ thể sẽ được HĐQT quyết định sau khi hoàn thành chào bán đợt một. Nếu chào bán thành công cả hai đợt, vốn điều lệ Techcombank sẽ đạt 13.878 tỷ đồng.

Hiện giá cổ phiếu Techcombank giao dịch trên sàn OTC tăng mạnh theo xu hướng của cổ phiếu ngân hàng, giao dịch với giá hơn 30.000 đồng/CP.

Đối với đợt chào bán đầu tiên, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tăng vốn đầu tư của Ngân hàng vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới và bổ sung cho hoạt động kinh doanh. Mức phân bổ gồm 18,3% vào đầu tư mở rộng rụ sở, vật kiến trúc và tài sản cố định; đầu tư 32,3% vào công nghệ và trang thiết bị khác và 49,4% cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu chính phủ.

Trong trường hợp số cổ phần không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết, HĐQT sẽ quyết định bán một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần đó cho cổ đông hoặc tổ chức/cá nhân khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với phương án bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Hoặc HĐQT sẽ chọn phương án không tiếp tục bán số cổ phần đó nữa và kết thúc đợt chào bán; và/hoặc các phương án khác nhưng đảm bảo điều kiện không thuận lợi hơn so với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Techcombank cũng đã thực hiện mua lại 172,35 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trên tổng số đăng ký mua lại gần 223 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu mua lại này chính là số cổ phiếu quỹ hiện có của Ngân hàng tới thời điểm hiện tại.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Techcombank có lãi sau thuế là 2.184 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 1.994 đồng.

Tin nóng

Tin mới