Techcombank sẽ chào mua gần 222 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 23.455 đồng/CP

Gốc
Techcombank đã công bố phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn 23.455 đồng/cổ phần và phê duyệt, chấp thuận và thông qua toàn văn hợp đồng về quyền thoái vốn được ký kết giữa Techcombank và HSBC.

Techcombank sẽ chào mua gần 222 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 23.455 đồng/CP - Ảnh 1

Ngày 15/06/2017, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank đã có quyết nghị phê duyệt, chấp thuận và thông qua toàn văn hợp đồng về quyền thoái vốn được ký kết giữa Techcombank và HSBC .

Ngày 16/06/2017, HĐQT của Techcombank quyết nghị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định về việc thoái vốn của HSBC và mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ, dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Techcombank cho biết, Ngân hàng đang cần điều chỉnh cơ cấu sở hữu nhằm mang lại giá trị tốt hơn cho cổ đông và ngân hàng, đồng thời tạo cơ hội Techcombank có thêm các nguồn lực mới hỗ trợ ngân hàng thực hiện thành công chiến lược phát triển ngân hàng trong dài hạn. Việc mua lại cổ phần để làm cổ phiếu quỹ không làm giảm vốn điều lệ của ngân hàng.

Số lượng cổ phần dự kiến mua là 221.951.968 cổ phần, tương đương 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank, phương thức chào mua công khai, giá không thấp hơn 23.455 đồng/cổ phần. Thời điểm mua lại trong năm 2017.

Techcombank cho biết, việc mua lại cổ phần sẽ tác động đến lộ trình thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2017. HĐQT của Techcombank cũng đã ra nghị quyết tạm dừng thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

Trước đó, HĐQT của Techcombank đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 với việc chào bán cho cổ đông hiện hữu 500.000.000 cổ phần, với giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2017. Số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư vào tài sản cổ định, mở rộng mạng lưới 2.533 tỷ đồng và tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu chính phủ 2.467 tỷ đồng.

Hồng Quân

Tin nóng

Tin mới