Đại hội cổ đông 2008 cuối tuần qua của ngân hàng Tiên Phong (TienPhong Bank) thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lần lượt lên 2.000 tỉ đồng năm 2009 và lên 3.000 tỉ đồng vào năm 2010.