Techfest 2017: Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam

Gốc
Techfest 2017 đã thu hút hơn 1000 người tham dự, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, 130 nhà đầu tư và quỹ đầu tư quốc tế, 80 doanh nghiệp cùng các tập đoàn kinh tế lớn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Quý vị có thông tin phù hợp với chuyên mục xin gửi về:

Email: dddntv2017@gmail.com

Nhóm PV