[Kênh14] - Hai ngày vừa qua, đặc biệt là ngày 15/11 - đỉnh triều cường, người dân Sài Thành đã “đứng ngồi không yên” khi nước dâng tràn trên nhiều tuyến đường ở thành phố. Việc học hành của teen nhà mình cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm í.