Teen ứng xử với... miệng thế gian

Gốc
Hanoinet - Hàng chục lời bình phẩm, chửi bới rằng “nó là con người hay con gì mà ăn mặc kì dị thế?” hay “Cái con đó bị tâm thần à? Ăn mặc lố lăng. Làm xấu mặt teen nhà mình quá!”.

Tin nóng

Tin mới