Mới nghe cà phê “núi” chắc các bạn cứ đinh ninh rằng đó là cà phê... được bán trên núi? Thật ra thì không phải vậy.