Teen và di tích lịch sử: Cần lắm hai chữ "ý thức"!

Hanoinet - Mỗi chuyến đi xa tham quan, thực tế, hẳn cô cậu sinh viên nào cũng muốn có những bức ảnh độc đáo, để đời mà khoe với bạn bè hay post lên blog. Vì vậy, các cô cậu tú nghĩ ra đủ tư thế với đủ các kiểu mà người lớn nhìn thấy phải lắc đầu lè lưỡi.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=50648