Một gã thanh niên 19 tuổi ở bang Pennsylvania (Mỹ) không hiểu do uống thuốc liều hay có vấn đề về thần kinh mà cả gan nhằm vào một ông cớm để cướp ngay trong cuộc họp giữa các viên chức cảnh sát hai bang Pennsylvania và Ohio.