Biển báo tên đường tại giao lộ đại lộ Bình Dương - Thích Quảng Đức và đại lộ Bình Dương - Nguyễn Trãi (thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương) đã bị viết sai chính tả khiến ai nhìn thấy cũng khó chịu. Lẽ ra viết là “Thích Quảng Đức” thì viết sai thành “Thích Quãng Đức”, “Nguyễn Trãi” thì viết sai thành “Nguyễn Trải”.

Bảng tên đường ngoài chức năng để hướng dẫn người tham gia giao thông, còn là biểu hiện của văn hóa. Rất tiếc sai sót này lại kéo dài đã quá lâu mà chưa được sửa chữa.