Tên vua Trần Nhân Tông và Trần Thái Tông cùng có trong một bài tập đọc lớp 4

Gốc
Cùng một bài tập đọc 'Ông Trạng thả diều' ở trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, tập 1 nhưng lại có cuốn là 'đời vua Trần Nhân Tông', có cuốn là 'đời vua Trần Thái Tông' khiến cho nhiều giáo viên, học sinh không biết thông tin trong cuốn sách nào là chính xác.

Cùng sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 nhưng mỗi sách có một tên đời vua. Ảnh Thanh Hùng Vietnamnet.

Ở bài Tập đọc “Ông Trạng thả diều” trang 104 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, tập 1 được in xong là nộp lưu chiểu năm 2005 kể về trạng nguyên Nguyễn Hiền có đoạn viết: “Vào đời vua Trần Nhân Tông, có một gia đình nghèo sinh con trai đặt tên là Nguyễn Hiền”.

Tuy nhiên, ở bài Tập đọc “Ông Trăng thả diều” ở sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, tập 1 tái bản lại viết rằng: “Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh con trai đặt tên là Nguyễn Hiền”. Việc này đã khiến cho nhiều giáo viên băn khoăn trước tên hai nhân vật lịch sử ở trong bài Tập đọc “Ông Trạng thả diều”.

Một giáo viên ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Trong cùng lớp học nhưng có em dùng sách giáo khoa mới có học sinh lại dùng sách giáo khoa cũ nên khi tới bài tập đọc “Ông Trạng thả diều” đã tạo ra sự tranh cãi giữa học sinh. Khi đó, giáo viên phải xem lại thông tin chỉnh lý để giải thích cho học sinh sách giáo khoa nào đúng tên nhân vật lịch sử”.

Trao đổi với báo giới về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết: Sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 1 bản in lần đầu tiên năm 2005, trong đó có văn bản "Ông Trạng thả diều" được lấy trung thành với bản gốc của nhà văn Trinh Đường, viết rằng: “Vào đời vua Trần Nhân Tông, có một gia đình nghèo…”.

Tuy nhiên, ngay sau khi xuất bản lần đầu, biên tập viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng đã phát hiện lỗi sai Nguyễn Hiền sống ở thời vua Trần Thái Tông chứ không phải Trần Nhân Tông. "Sau khi kiểm tra lại chúng tôi thấy sự phát hiện của nhân viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là đúng, ngay sau đó, khi tái bản lần thứ nhất, văn bản đã được sửa lại chính xác là: “Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo…”. ông Tùng nói.

Đỗ Hòa