Terminator Salvation - Kẻ hủy diệt tái xuất

Gốc
(Zing) - Những "kẻ hủy diệt" sẽ trở lại thách thức loài người ở Terminator Salvation.

Tin nóng

Tin mới