'Test' nhanh mẫu thực phẩm tại các chợ đầu mối

Gốc
Theo Sở NN-PTNT Hà Nội, Chi cục Thú y đã mua 200 chiếc máy đo pH (để kiểm tra mức độ tươi mới của thực phẩm) phát cho các cán bộ thú y để kiểm tra hằng ngày tại 300 chợ trong tổng số 900 chợ trên địa bàn thành phố; đồng thời, trang bị máy kiểm tra 5 chỉ tiêu vệ sinh thú y đặt tại 29 trạm thú y trên địa bàn.

Sở Y tế và Sở NN-PTNT Hà Nội đang khẩn trương triển khai các xét nghiệm nhanh về thực phẩm trực tiếp cung cấp cho người tiêu dùng tại các chợ đầu mối và một số chợ lớn tại Hà Nội.

Dự kiến từ năm 2014, bộ phận kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm sẽ được thành lập ngay tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm của Hà Nội.

Nam Sơn

Tin nóng

Tin mới