'Test thị giác' của bạn với câu đố thử độ tinh mắt

Gốc
Với câu đố đòi hỏi sự tinh mắt, bạn phải tập trung cao độ mới có thể tìm ra ra đáp án chính xác.

Câu đố:Tìm điểm bất hợp lý trong bức tranh dưới đây.

Ảnh: 7-Second Riddles.

Đáp án: Chìa khóa không khớp với ổ khóa.

Ảnh: 7-Second Riddles.

Ngọc Mai (tổng hợp)