(iHay) Khi có gia đình, cuộc sống của đàn ông thay đổi rất nhiều. Kỳ nghỉ tết cũng rất 'khác thường' so với thời độc thân.

Tet day khac biet giua chang doc than voi dan ong co vo - Anh 1

Tet day khac biet giua chang doc than voi dan ong co vo - Anh 2

Tet day khac biet giua chang doc than voi dan ong co vo - Anh 3

Tet day khac biet giua chang doc than voi dan ong co vo - Anh 4

Tet day khac biet giua chang doc than voi dan ong co vo - Anh 5

Tet day khac biet giua chang doc than voi dan ong co vo - Anh 6

Tet day khac biet giua chang doc than voi dan ong co vo - Anh 7

An Du