Tết tết tết ơi ngày tết đang về. Lòng mình sao tưng bừng thế. Tết tết tết tim chợt thấy yêu đời. Ngày xanh lên bao ước mơ...