Tết này Hà Nội, không "đói" rau xanh

Hanoinet - Theo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, gần một tháng sau trận mưa lịch sử, nông dân các huyện ngoại thành Hà Nội đã trồng mới và khôi phục được 12.796 ha cây vụ đông và rau màu; trong đó có 5.500 ha rau được trồng mới.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=115390