Những ngày giáp tết, không khí làm việc trên những công trình trọng điểm tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do các đơn vị thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 thi công, như sôi động hẳn lên.