Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Phần 1)

Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 20/8/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW...

16 liên quan

Tăng năng suất lao động sẽ tạo ra lợi ích theo cấp số nhân

Tăng năng suất lao động sẽ tạo ra lợi ích theo cấp số nhân

Năng suất lao động và việc làm là các yếu tố tác động đến tăng trưởng GDP. Với năng suất cao hơn, tăng việc...

16 liên quan

Tạo đột phá mới cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển

Doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình đổi mới đã lớn mạnh lên nhiều, nhưng nhìn chung còn dưới mức tiềm năng....

16 liên quan

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Cải thiện năng suất lao động quốc gia

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị 'Cải thiện năng suất lao động...

16 liên quan

'Tăng năng suất lao động để tạo bứt phá mới cho Việt Nam'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tăng năng suất lao động sẽ giúp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, tạo thu nhập...

16 liên quan

Tăng năng suất lao động, tăng tốc tới tương lai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành địa phương và toàn xã hội chung tay vào công cuộc...

16 liên quan

Năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp, vì sao?

TS. Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng một trong những nguyên nhân khiến năng suất...

16 liên quan