Theo BCTC hợp nhất quý 4/2015 của CTCP XNK Tổng hợp 1 Việt Nam (HNX: TH1), doanh thu của công ty sụt giảm gần 56% cùng kỳ, thêm vào đó phải chịu các chi phí khiến công ty lỗ ròng hơn 133 tỷ đồng, lỗ nặng nhất từ khi niêm yết.

Cụ thể, doanh thu thuần của công ty trong quý 4 chỉ đạt 156 tỷ đồng, giảm tới gần 56% so với cùng kỳ 2014. Do kinh doanh dưới giá vốn đã khiến TH1 chịu lỗ gộp hơn 5.3 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu sụt giảm tới 51% so với quý 4/2014 chỉ còn hơn 10 tỷ đồng do mất đi khoản thu từ cổ tức lợi nhuận được chia. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng mạnh hơn 90% chạm mức 28.5 tỷ đồng, do trích lập dự phòng đầu tư tài chính gần 10.4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí doanh nghiệp lại ghi nhận con số đột biến hơn 104 tỷ đồng, trong khi năm trước được hoàn nhập hơn 432 triệu đồng, đồng thời chi phí bán hàng cũng giảm 10%, xuống hơn 4.1 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4, do lỗ gộp hơn 5.3 tỷ đồng, doanh thu tài chính sụt giảm, đồng thời còn phải chịu các khoản chi phí, TH1 lỗ trước thuế gần 132 tỷ đồng. Đây là kết quả " xấu nhất" của công ty từ sau niêm yết quý 4/2009. Được biết, kể từ hồi đầu năm kết quả kinh doanh của công ty liên tục sụt giảm, từ hơn 1.3 tỷ đồng trong quý 1 xuống chỉ còn hơn 331 triệu trong quý 2 và sang quý 3, công ty đã lỗ gần 24 tỷ đồng, đến quý 4/2015 tiếp tục lỗ 133 tỷ đồng.

Tổng kết cả năm 2015, tổng doanh thu của công ty đạt 1,077.5 tỷ đồng giảm gần 28% so với kết quả năm 2014, và chỉ tương đương 77% kế hoạch. Tuy nhiên, công ty lỗ ròng hơn 155 tỷ đồng cách rất xa con số chỉ tiêu (lãi ròng 15 tỷ đồng) đề ra. Nguyên nhân phần lớn là do tổng chi phí tăng đột biến, trong đó chi phí tài chính tăng tới 110%, cùng với đó là chi phí doanh nghiệp tăng gấp hơn 8.5 lần lên hơn gần 109 tỷ đồng.

TH1: Tiep tuc lo nang trong quy 4 hon 133 ty dong - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
TH1_2016.2.2_5e5eb20_BCTC_new_signed.pdf
TH1_2016.2.2_cce59c9_CBTT_signed.pdf