Thả 330.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Gốc
Ngày 8-4, chính quyền và người dân huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Dự án thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức thả 330.000 con tôm sú và cua giống vào đầm phá Tam Giang.

Hoạt động này nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần phục hồi và phát triển đa dạng các loại thủy sản trong các thủy vực tự nhiên trên vùng đầm phá. Qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ, duy trì và phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc thực hiện các quy định về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP http://sggp.org.vn/tha-330000-con-giong-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-724043.html