Thả cá Koi xuống sông Tô Lịch để chứng minh chất lượng nước

Gốc
Đơn vị thí điểm làm sạch sông Tô Lịch đã thả cá chép Nhật Bản (cá Koi) và cá chép Việt Nam xuống sông để chứng minh chất lượng nước sau xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreactor.

Đức Phạm