“Thả gà ra đuổi” ?

(HNM) - Thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ về kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, từ tháng 9 đến tháng 12-2007, Bộ Khoa học - Công nghệ (KHCN) tập trung chỉ đạo trên toàn quốc về tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm (MBH). Qua đợt ra quân này, nhiều “lỗ hổng” đã lộ rõ...

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/163906