TT - Rời quê nghèo vào TP.HCM kiếm sống, đồng tiền mặn chát mồ hôi của những bậc cha mẹ chắt chiu mang về nuôi nấng giấc mơ được học của các con.