Thách đấu với bạn ăn hơn 40 quả trứng, người đàn ông thiệt mạng

link
Nguyên nhân cái chết là do ăn quá nhiều vì 40 quả trứng nặng gần 3kg, vượt quá khả năng bao tử của một người bình thường có thể chứa.

VTC14

https://vtc.vn/video-thach-dau-voi-ban-an-hon-40-qua-trung-nguoi-dan-ong-thiet-mang-d5 09204.html