Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thạch Thất tạo đột phá từ công tác cán bộ

Trong những năm qua, huyện Thạch Thất (Hà Nội) chưa khơi thông những tiềm năng, lợi thế vốn có để phát triển kinh tế-xã hội. Nguyên nhân của hạn chế này là do quy hoạch lạc hậu, hạ tầng manh mún, bên cạnh đó còn do tư duy, nhận thức, cách làm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo huyện đã nhìn nhận rõ vấn đề này, tập trung thực hiện nhiều đột phá về công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Sản xuất các sản phẩm cơ khí tại doanh nghiệp tư nhân Phương Nam, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất. (Ảnh DUY ĐĂNG)

Sản xuất các sản phẩm cơ khí tại doanh nghiệp tư nhân Phương Nam, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất. (Ảnh DUY ĐĂNG)

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, Trần Đình Cảnh cho biết, xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh, bền vững, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy Hà Nội về khâu then chốt này, có vận dụng vào tình hình thực tiễn của huyện, quá trình triển khai bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, dân chủ.

Huyện ủy đã tập trung xây dựng và tập trung triển khai các Đề án số 02-ĐA/HU ngày 8/7/2021 về “Bố trí, sắp xếp bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương đến năm 2025”; đề án số 04-ĐA/HU ngày 8/7/2021 về “Điều động, luân chuyển cán bộ, công chức các cơ quan thuộc huyện về công tác tại các xã, thị trấn đến năm 2025”; đề án số 11-ĐA/HU ngày 18/11/2021 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Trong đó, huyện thực hiện điều động, luân chuyển với nguyên tắc bố trí theo chuyên môn được đào tạo, theo năng lực sở trường của cán bộ, lấy thước đo hiệu quả công việc để bổ nhiệm, bố trí cán bộ. Huyện thực hiện làm từng bước, không xáo trộn, không tạo tâm lý hoang mang, không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ từng bước, làm từ cao đến thấp; sau khi sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ thì quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ ở giai đoạn đầu tiếp cận công việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, lựa chọn cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức ở các cơ quan, đơn vị để bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý; đồng thời, đưa cán bộ từ cơ sở này sang cơ sở khác để học hỏi, cũng như xác định được mục tiêu yêu cầu để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trong công tác cán bộ của từng địa phương, từng cơ quan, quá trình sắp xếp phải nghiên cứu rút ra những kinh nghiệm, từ đặc điểm truyền thống của từng địa phương, cơ quan để quyết định công tác cán bộ. “Huyện quyết tâm giải quyết tận gốc việc mất đoàn kết nội bộ hoặc địa phương, cơ quan, đơn vị không phát triển, trì trệ, kém hiệu quả để sắp xếp, bố trí người đứng đầu hay cả cấp phó và cán bộ liên quan; phải lấy đặc điểm văn hóa của làng, xã, dòng họ để sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp, nhất là cán bộ giữ chức danh lãnh đạo khối chính quyền ở các xã, thị trấn”, đồng chí Trần Đình Cảnh cho biết.

Thực hiện tinh thần nêu trên, chỉ riêng năm 2022, Huyện ủy Thạch Thất đã điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 76 đồng chí cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ từ tám năm trở lên; luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 40 đồng chí, trong đó có tám bí thư, tám chủ tịch Ủy ban nhân dân, bảy phó bí thư thường trực các xã; đồng thời kiên quyết xử lý cán bộ, tổ chức trì trệ, bảo thủ, không tập trung công việc.

Đối với các phòng, ban chức năng cũng vậy, nơi nào làm việc năng suất thấp sẽ thay thế ngay và thực tế đã có đơn vị thay cả trưởng phòng, phó phòng. Công tác cán bộ đã mang lại những hiệu quả rất tích cực, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các cơ quan được bố trí, sắp xếp đều có những bước phát triển mới, góp phần thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, khắc phục được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt các thủ tục hành chính nhanh gọn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.

Nhờ đó, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 13,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó, công nghiệp, xây dựng chiếm 69,2%; thương mại, dịch vụ chiếm 25%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,8%, thu ngân sách ước đạt gần 1.200 tỷ đồng, bằng 122% dự toán thành phố giao. Đây là cơ sở quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã được xác định trong năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Nguyễn Mạnh Hồng cho rằng: “Các cấp, các ngành của huyện cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai thực hiện các dự án ngay từ những ngày đầu năm; kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện những khó khăn, vướng mắc, xác định địa chỉ cần đôn đốc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan để khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cũng như các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn”.

Quốc Toản