Khủng hoảng lương thực đang là vấn đề thời sự của cả thế giới trong những tháng đầu năm 2008. Điều này đặt ra hàng loạt thách thức đối với mọi quốc gia về chiến lược sản xuất lương thực, bảo đảm an ninh lương thực, xuất khẩu cũng như nhập khẩu mặt hàng này...