Đại đa số người Mỹ tin rằng ông Barack Obama đủ tư cách pháp lý để làm tổng thống nước này, nhưng cũng không ít người hoài nghi điều đó.