VIT - Ngày 12/01/2009, trong một cuộc phỏng vấn, Tướng David Deptula, Chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ nói rằng việc Nga và Trung Quốc tiến hành sản xuất các loại vũ khí tiên tiến và xuất khẩu chúng ra thị trường quốc tế là mối đe dọa tiềm tàng đến an ninh Mỹ. Đồng thời, ông cũng thảo ra những nhiệm vụ cơ bản của Không quân Mỹ nhằm chống lại các mối đe dọa tiềm tàng này.