Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải tổng kết hoạt động công đoàn giáo dục

Gốc
Ngày 12.9, LĐLĐ huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, đã tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn giáo dục năm học 2017-2018 và đề ra nhiệm vụ trong năm học mới. Dự tổng kết có đồng chí Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện, lãnh đạo LĐLĐ huyện.

Đồng chí Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập, cá nhân.

Hiện nay có 102 CĐCS trường học với 2816 đoàn viên trực thuộc LĐLĐ huyện Tiền Hải. Năm học 2017-2018, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS trường học chủ động phối hợp với chính quyền, thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của giáo viên, người lao động...

Các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, giáo viên, người lao động học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lí luận chính trị, quản lí giáo dục. Trong đó, có 16 giáo viên trung học cơ sở, 12 giáo viên tiểu học, 50 giáo viên mầm non được học nâng chuẩn; 35 giáo viên học lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ quản lí, 40 cán bộ, giáo viên học trung cấp chính trị...

Đồng chí Vũ Thái Học - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải (Thái Bình) - trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS tổ chức các phong trào thi đua như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Hai tốt”, Hội thi giáo viên giỏi... Trong năm học đã có 742 giáo viên có đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.

Có thể nói, trong năm học 2017-2018, các CĐCS trường học đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn trong việc đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tạo động lực cho cán bộ, giáo viên hoàn thành các chỉ tiêu trong năm học vừa qua.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện phối hợp liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 6 trường học; hỗ trợ cho 100 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phát động mỗi cán bộ, giáo viên, người lao động đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn được 65 triệu đồng. Trong năm học 2017-2018, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ xây 4 nhà Mái ấm Công đoàn cho giáo viên với số tiền 120 triệu đồng.

Năm học 2018-2019, LĐLĐ huyện tiếp tục chỉ đạo các CĐCS tiếp tục đổi mới nội dung hình thức, hướng về cơ sở, vì giáo viên và người lao động. Phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình