Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thái Bình thành lập 21 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định thành lập 21 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Thái Bình năm học 2021-2022.

Ảnh minh họa/internet.

Trong đó bao gồm 9 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2; 12 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6.

Hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT- BGDĐT và Quyết định số 901/QĐ-ƯBND; đĐề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch hội đồng, Thư ký hội đồng và các ủy viên hội đồng do Chủ tịch hội đồng phân công. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, Sở GD&ĐT Thái Bình đã đưa dự kiến hoàn thành chọn sách giáo khoa vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Sau khi danh mục sách được ủy ban nhân dân tỉnh công bố, các đơn vị đăng ký số lượng sách, báo cáo về nhà xuất bản; tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên.

Theo đại diện của Sở này, công tác tập huấn dự kiến hoàn thành trước 15/7; bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trước năm học mới.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thai-binh-thanh-lap-21-hoi-dong-lua-chon-sach-giao-khoa-lop-2-lop-6-aJA8uFrGR.html