Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thái Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình do ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm Trưởng Ban.

Trong 14 thành viên còn lại, có 5 Phó Trưởng Ban và 9 ủy viên.

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình.

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Đông Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh là dấu mốc mới của công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Thái Bình theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát quy định của trung ương và quy chế làm việc để hoạt động. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Bình yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phải luôn nêu gương, tuyệt đối chấp hành các chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan liên quan, bám sát hướng dẫn của Trung ương để cụ thể hóa các nội dung theo quy định. Phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo để hoạt động hiệu quả, bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phương Anh