Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thái Bình xây dựng chương trình thực hiện các nghị quyết sát với thực tế

Ngày 12/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, tới các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt, quán triệt, học tập: Nghị quyết số 55, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 213, ngày 02/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Thông báo kết luận số 160, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 69, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kết luận số 70, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Các đại biểu cũng được truyền đạt, quán triệt Kết luận số 76, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 77, ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Chỉ thị số 42, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44, ngày 16/4/2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị...

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị cần triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận nói trên đến các cán bộ, đảng viên, chi bộ, nhất là phải xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình thực tế của địa phương.

Để tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, những đơn vị chưa tổ chức đại hội đảng bộ thì cần tiếp tục chuẩn bị chu đáo, những đơn vị đã tổ chức Đại hội Đảng thì cấp ủy cần phân công nhiệm vụ theo dự kiến đề án nhân sự đại hội đã được cấp ủy thông qua, tránh tình trạng "xả hơi", cần xây dựng ngay quy định, quy chế, rà soát lại quy chế để bổ khuyết các chương trình hành động, bắt tay ngay vào thực hiện nghị quyết đã đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhất là việc thu hoạch vụ mùa, hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ các đối tượng theo gói hỗ trợ của Chính phủ đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão, lụt năm 2020; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đã được quy hoạch, triển khai.

Sơn Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/thai-binh-xay-dung-chuong-trinh-thuc-hien-cac-nghi-quyet-sat-voi-thuc-te-20200612185044988.htm